Skip to content
Large group of people. Some of them are holding the national flags of different countries.
Course

Education, Regulation and Collaboration towards a Sustainable future

Self-paced

1 kr Enrol

Full course description

Education, Regulation and Collaboration towards a Sustainable future

For further information, please, contact
Birgitta Nordén, PhD. in Education - Lecturer & Researcher

Institution: Naturvetenskap, Matematik, Samhälle / Dept. Natural Sciences, Mathematics, Society
Fakultet: Lärande och Samhälle / Faculty of Education and Society
Malmö universitet /Malmö University, Sweden
Nordenskiöldsgatan 10, 205 06 Malmö
birgitta.norden@mau.se
+46 40 665 80 20

Vill du ha information om svenska grenen av CEI (CEISE), YMP och planer inför CEI2024? Läs nedanstående artikel, som en introduktion. 
Se (reference in Swedish) Nordén, B. (2022). Lärarnätverk för hållbarhet: Undervisningens återupptäckt möjliggör bildning. Geografiska Notiser 80(2-3), 63-75